Zanim się wypalisz...

 

Wypalenie zawodowe ? Może już czas zmienić pracę?

 

Obszary pracy, które wpływają na ryzyko wypalenia zawodowego pracowników:

Nadmierne obciążenie pracą - pracownik ma coraz więcej obowiązków, pracodawca wymaga by robił więcej w krótszym czasie; od pracownika oczekuje się wielozadaniowości i podejmowania wielu ról.

Brak kontroli- pracodawca nie dopuszcza samodzielnej inicjatywy pracownika i twórczego rozwiązywania problemów; pracownik nie ma możliwości w pełni wykorzystywać swoich kompetencji i umiejętności, w efekcie traci poczucie sprawstwa.

Brak nagrody - pracownik ma poczucie, że jego praca nie jest wystarczająco ceniona (dotyczy to zarówno nagrody zewnętrznej, jak i wewnętrznej); czuje, że jego praca nie daje pieniędzy, prestiżu i uznania.

Załamanie wspólnoty - brakuje wsparcia i zaufania ze strony innych osób; coraz częściej występują nierozwiązane konflikty; pracownik nie ma ochoty w pełni  angażować się w relacje ze współpracownikami ; pracownicy stale współzawodniczą walcząc o swoje miejsce pracy; nasila się wrogość i rywalizacja

Brak sprawiedliwości - pracownik czuje się oszukiwany i wykorzystywany.

Konflikt wartości - pracownik musi się zmagać z konfliktem pomiędzy tym, co chce robić, a tym, czego wymaga od niego pracodawca.

 

 

Christina Maslach, Michael P. Leiter
Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w organizacji
Tytuł oryginalny: The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011