Praktyki zawodowe i ćwiczenia kliniczne

Dyżury Prodziekana ds. ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych - mgr Piotr Chyliński

Pytania można kierować na adres e-mail: prodziekan@wsmw.edu.pl

Wtorek: 12.00 - 13.00
Czwartek: 12.00 - 13.00
Sobota: 14.00 - 15.00*

godziny dyżurów w soboty zjazdowe: zostaną podane

ZAPISY NA ĆWICZENIA KLINICZNE INDYWIDUALNIE U KOORDYNATORA


ĆWICZENIA KLINICZNE DLA V, VII SEMESTRU - studia niestacjonarne w roku akademickim 2012/2013 - semestr zimowy

1.Szpital Wolski, ul. Kasprzaka, Warszawa
od 4.02-22.02.2013 w godz. 8.00-14.00
3 wolne miejsca
2.Przychodnia FALC, ul. Sapieżyńska, Warszawa
od 04.02-22.02.2013 w godz. 14.00-20.00
3 wolne miejsca
3.STOCER ul. Wierzejewskiego, Konstancin-Jeziorna
od 04.02-22.02.2013 w godz. 8.00-14.00
2 wolne miejsca
4.MEDICA-MED. ul. Chopina, Pruszków
od 04.02-22.02.2013 w godz. 8.00-14.00 lub 14.00-20.00
5 wolnych miejsc

Zgłoszenia osobiście lub e-mail u Koordynatora w terminie do 31.01.2013r.


INFORMUJĘ IŻ STUDENCI NIE POSIADAJĄCY SZCZEPIEŃ WZW t.B ORAZ BADAŃ SANITARNIO - EPIDEMIOLOGICZNYCH NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO REALIZACJI ĆWICZEŃ KLINICZNYCH.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ IŻ ĆWICZENIA KTÓRYCH REALIZACJA NASTĄPIŁA PRZED DOSTARCZENIEM  POTWIERDZENIA SZCZEPIEN I BADAŃ SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNYCH NIE BĘDĄ ZALICZONE A KOSZTEM ICH REALIZACJI ZOSTANIE OBCIĄŻONY STUDENT .


POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z INDEKSEM Z KOŃCZEM DANEGO ROKU AKADEMICKIEGO (lub semestru, dotyczy VII). BRAK PRAKTYK ZAWODOWYCH SKUTKUJE NIEZALICZENIEM SEMESTRU/ROKU A W KONSEKWENCJI SKREŚLENIEM Z LISTY STUDENTÓW.


ĆWICZENIA KLINICZNE rok akademicki 2013/2014

Informacje dotyczące ćwiczeń klinicznych:

 

 


 

Zagadnienia z zakresu ćwiczeń klinicznych (oraz praktyk zawodowych) w roku akademickim 2012/2013 dla semestrów:


UWAGA! Studenci, którzy będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych realizowanych w Placówkach Służby Zdrowia powinni posiadać:

- dwu-cześciowe ubranie ochronne (czyste),
- obuwie na zmianę,
- identyfikator - z nazwa Uczelni z imieniem i nazwiskiem (plik do pobrania poniżej).


IDENTYFIKATOR DLA STUDENTÓW WSM!!!!!!!! (plik do pobrania)


Zarządzenia Kanclerza w sprawie ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych


Potwierdzenie odbycia ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych


Potwierdzenie odbycia praktyk wstępnych

Potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych

Potwierdzenie realizacji ćwiczeń klinicznych

 


WNIOSKI DO PRODZIEKANA ds. ćwiczeń klinicznych-praktyk zawodowych
- mgr Piotra Chylińskiego

Wniosek o ćwiczenia kliniczne (zgoda na realizację indywidualnie - zgoda placówki)

Wniosek o praktykę zawodowa (zgodna na realizację indywidualnie - zgoda placówki)

Podanie do PRODZIEKANA ds. ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych


PROGRAM ĆWICZEŃ KLINICZNYCH

Fizjoterapia w oddziale intensywnej terapii


Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - kardiologia

Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

Fizjoterapia w neurologii

Fizjoterapia w pediatrii

Fizjoterapia w psychiatrii

Fizjoterapia w reumatologii

Fizjoterapia w geriatrii

Fizjoterapia w onkologii

Fizjoterapia w oddziale chirurgii

Fizjoterapia narządu ruchu w ortopedii i traumatologii

Fizjoterapia z fizykoterapii i kinezyterapii

Fizjoterapia w medycynie paliatywnej


Programy praktyk zawodowych

Informujemy, że zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku: Fizjoterapia (studia pierwszego stopnia) studenci mają do zrealizowania praktykę zawodową:

1. praktyka kliniczna - 80godz. (wstępna)

2. praktyka w pracowni fizykoterapii - 260 godz.

3. praktyka w pracowni kinezyterapii - 260 godz.

4. praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej - 320 godz.

Łącznie: 920 godz.


Program - Praktyka wstępna (aktualizacja 15.11.2011r.)

Praktyka w pracowni kinezyterapiii i fizykoterapii - po I roku

Praktyka w pracowni kinezyterapii i fizykoterapii - po II roku

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej